Start

Knowledge making difference


alu_IMG_2812_stor

Gjutna prototyper

En av kärnkompetenserna på Unnaryd Modell är att leverera kompletta, verifierade prototyper gjutna i aluminium eller järn. Vi är delaktiga redan vid uppstart av många projekt och har egen kapacitet inom hela tillverkningskedjan. Därigenom kan vi kontrollera kvalitet, ledtid och ständiga förbättringar i tillverkningen. Vi har resurser och kompetens att hantera mycket komplexa geometrier och levererar idag komponenter av yttersta svårighetsgrad till fordonsindustrin. Normal seriestorlek för oss är 1-50 detaljer men kan i många fall vara kostnadseffektiva i upp till 500 detaljer. Vi har resurser att hantera mycket komplexa geometrier och levererar idag komponenter av yttersta svårighetsgrad till fordonsindustrin.

Läs mer…

 

 

 

stal_form2

Frästa produkter

När en ny produkt ska tas fram är fräsning ofta det mest effektiva metoden. Vi på Unnaryd Modell har 16 fräsmaskiner i olika storlekar för att möta våra kunders alla behov. Det kan handla om att fräsa fram enstaka motorkomponenter, interiöra detaljer, fullskaliga exteriörer till bilar eller produktionsverktyg för gjuterier. Den erfarenhet vi samlat på oss genom åren har gjort oss skickliga på teknisk problemlösning – utnyttja gärna det.

Läs mer…

 

 

 

 

 

alu_IMG_2824Produktion

Med vår omfattande kapacitet inom gjutning och gjutgodsbearbetning kan vi hantera detaljer i serieproduktion. Vi möter kundernas behov av hög kvalitet och kort ledtid för artiklar i låg årsvolym. Det kan vara till specialfordon, industri- eller marinapplikationer eller förserievolymer. Normal seriestorlek för oss är 20-100 detaljer per år men beroende på komplexitet och geometri kan vi i många fall vara konkurrenskraftiga upp till 500 detaljer per år.

Läs mer…