Milstolpar

Knowledge Making Difference


Milstolpar

1978 Lars-Ingvar Larsson grundar ”HB Modellsnickaren“ i ett nybyggt garage i Unnaryd
1983 Företaget flyttar till nya lokaler på Österlånggatan och byter namn till ”Unnaryds Modellsnickeri AB“. På denna adress finns vi fortfarande, men den ursprungliga fabriksytan är utbyggd sju gånger.
1988 Den första CNC-maskinen installeras. Detta inleder ett teknikskifte som gör att den
traditionella modellsnickaren ersätts av maskinoperatörer och fräsmaskiner.
1991 Företagets första konstruktör anställs, nu blir vi egenförsörjande på program till maskinerna.
2004 Namnbyte till ”Unnaryd Modell AB“ för att tydliggöra inriktningen; modelltillverkning med CNC-maskiner.
2006 Bearbetningsavdelning startas.
2009 Prototypgjuteriet ”UMAB Casting AB“ grundas i nybyggda lokaler på Hyltevägen i Unnaryd.
Nu har vi hela tillverkningskedjan för gjutna aluminiumprodukter i egen regi.
2011 Generationsskifte: Lars-Ingvar pensioneras och sönerna Daniel, Martin och Stefan driver gemensamt företaget vidare.
2013 UMAB Casting fusioneras in i Unnaryd Modell.
2015 Ny produktionslinje i gjuteriet tas i drift och gjutning av järn påbörjas.

 

Framtid   Det finns mycket kvar att göra…